MIGRATIONSVERKET

plats               Sundbyberg             

år                    2018-2019     

beställare       Fabegé,

                        Migrationsverket 

area                17 000 m2         

foto                 Tomas Persbeck  

MIGRATIONSVERKET

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, eller söka skydd undan förföljelse. 2019 samlar de sina lokalkontor i Stockholm och flyttar in i nya lokaler i centrala Sundbyberg. Vi har som inredningsarkitekter arbetat med deras mottagningsdelar och kontorsvåningar.

Migrationsverket har valt att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt på kontorsvåningarna. Vi har arbetat med färgsättning av rum och lös inredning som gardiner, miljömöbler och accessoarer och har även tagit fram miljöbelysning.

I mottagningsdelarna för asylsökande har receptionsdiskar ritats och gestaltningen präglas av effektivitet och saklighet med stort fokus på ergonomi, akustik och transparens men också av värme och omhändertagande.  

I hela huset har vi  lagt stor vikt vid valet av färg, material, växter och belysning, allt för att skapa en varm, ombonad och inkulderande miljö. 


 - Fler bilder kommer när pandemirestriktionerna hävts!