JO

plats                Stockholm 

år                     2017-2020

beställare      JO

area                2500 m2

foto                 H Ljungberg Manrell

JO RIKSDAGENS OMBUDSMÄN

JO  har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. De sitter i en grönklassad fastighet på Västra Trädgårds­gatan i Stockholm. Som inrednings­arkitekter har vi framför allt tagit hand om de representativa rummen i huset.

JO fungerar som förebild för många nya demokratier runt om i världen och har många utländska besökare. Svensk design av hög kvalitet har valts samtidigt som en varsam anpassning av inredningen har gjorts till det av Stadsmuseet grönklassade huset. Som inrednings­arkitekter har vi framför allt tagit hand om de representativa rummen i huset som entréhall, plenisal och JO-rum. Fast inredning har ritats till plenisal och JO-rum i samråd med byggnadsantikvarie. 


På grund av sekretess får inga bilder från interiören visas.