Ljungbergmanrell är ett arkitektkontor med bas i Stockholm som startades 2017.

Kontoret är specialicerat på inredningsarkitektur, restaurering och ljusdesign och arbetar ofta i gränslandet mellan arkitektur och inredningsarkitektur.


Vi arbetar nätverksbaserat vilket innebär att vi har ett stort antal konsulter med olika kompetenser att tillgå och en stor flexibilitet att bemanna projekten därefter. "Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

                                                                                               Gro Harlem Brundtland


För oss är hållbarhet en självklarhet när vi gestaltar våra miljöer.

När vi skapar nytt gör vi det på ett hållbart sätt.

Att se värden i det redan byggda och tillverkade, att betrakta det som resurser värda att bevara är en viktigt del av vårt arbete.  

Vi tar gärna en diskussion med er om hur vi tillsammans kan arbeta mer med detta!

Helena Ljungberg Manrell har 30 års erfarenhet av inredning och arkitektur och är utbildad inredningsarkitekt vid Den kongelige akademie-arktitektur, design, konservering,

i Köpenhamn. Sedan maj 2021 är hon färdig restaureringsarkitekt, utbildad vid Kungl. konsthögskolan i Stockholm.

Hennes arbetsområden är främst kontor, restaurering och fastighetsutveckling.

Hon arbetar ofta i gränslandet mellan arkitektur och inredningsarkitektur. Hennes roll är att guida kunden genom en process för att komma fram till nya rum och aktiviteter, att stärka deras identitet och varumärke. Numer tar hon sig även an kulturhistoriska miljöer med restaureringskonstens metodik.   

Ljusdesign är också en del av hennes arbete.


Anders Manrell har 30 års erfarenhet från belysningsbranschen. Han har arbetat med marknad och försäljning och parallellt med detta även med ljussättning av både exteriöra och interiöra miljöer. Det innefattar ljussättning av parkmiljöer, gamla bruksmiljöer, kuturhistoriska byggnader och stora gatumiljöer i våra städer. Interiört har han främst arbetat med belysning i kontor, skolor och sjukhus. Som referenser kan nämnas Åpromenden i Nyköping, Borgviks bruksmiljö, Strömsholms slottsområde och Scandic Stora hotellet i Nyköping.