KB

plats              Stockholm             

år                   2009-2016            

beställare     Statens fastighetsverk, KB  

area               ca 10 500 m2             

foto               Tomas Persbeck

KB - KUNGL BIBLIOTEKET

Kungl biblioteket i Humlegården ritades av Gustaf Dahl och stod klart 1878. Under 2010-talet fick Hans Murman uppdraget som husarkitekt och huvudbyggnad och annex restaurerades både exteriört och interiört.

Ny inredning togs fram till kontor, bibliotek, café och matsalar.

Som ansvarig inredningsarkitekt har uppdraget varit att ta fram fast och lös inredning och färgsättning för stora delar av KB och dess­utom ta fram helhetskoncept för de publika delarna som bibliotek, café och restaurang Sumlen. Även delar av personalens egen samlingspunkt med pentry, matsal och mötesrum inkluderas här. Husets ursprungliga karaktär har varit en utgångs­punkt för de nya miljöerna. Vid val av kulörer har vi utgått från den ursprungliga färgsättningen. Befintliga ursprungliga färger i entréhallen och Stora läsesalen har analyserats, varpå nya kulörer baserade på dessa tagits fram. Gjutjärns­pelare och innerfönster har målats med linolje­färg, som ursprungligen.

Annexet vann utmärkelsen Svenska Ljuspriset 2014 för den integrerade och tekniskt avancerade belysningslösningen, utformad i samarbete med Ljusarkitektur/ÅF och Sweco Systems.